Galblaasverwijdering

De galblaas is een klein orgaan dat zich aan de onderkant van de lever bevindt en speelt een cruciale rol in de spijsvertering. Het samenspel tussen de lever en de galblaas zorgt er namelijk voor dat het lichaam vetten op een efficiënte manier kan verteren. Na een galblaasverwijdering nemen de lever en galgangen zijn functie over. Dit gebeurt dan zonder de tijdelijke opslagcapaciteit van de galblaas. De spijsvertering van vetten blijft op deze manier behouden, zij het met wat aanpassingen in het proces.

Galblaaslijden

Galblaaslijden is een aandoening die het functioneren van de galblaas belemmert. Dit komt meestal door de aanwezigheid van galstenen of een galblaasinfectie. Galstenen kunnen vervolgens leiden tot scherpe pijnaanvallen in het rechter bovengedeelte van de buik. Daarbij kunt u een drang om te bewegen en koorts ervaren. Bij ernstige of terugkerende galsteenkolieken, of bij een infectie, kan een verwijdering van de galblaas (cholecystectomie) nodig zijn.

De exacte oorzaken van galblaaslijden zijn nog niet volledig in kaart gebracht. Hoewel de aandoening iedereen kan treffen, komt het vaker voor bij vrouwen tussen de leeftijd van 35 en 55 jaar en bij mensen met overgewicht.

De operatie

Wanneer een galblaasoperatie nodig is, kan de chirurg deze op twee manieren uitvoeren. In de meeste gevallen gebruikt hij de laparoscopische benadering (kijkoperatie). De chirurg maakt dan een aantal kleine snedes in de buikwand. Vervolgens blaast de chirurg de buikholte op met koolzuurgas, waarna hij een camera en werkinstrumenten inbrengt. Hierna zal de chirurg met de ingebrachte instrumenten de galblaas losmaken en verwijderen. Uiteindelijk maakt hij de openingen dicht met oplosbare hechtingen. De laparoscopische methode is minder ingrijpend en heeft een sneller herstel. U kunt dan meestal dezelfde dag nog naar huis.

Bij de klassieke benadering verwijdert de chirurg de galblaas via één grotere snede onder de ribbenboog. Hier kiest hij voor als er verklevingen of ernstige ontstekingen zijn. Beide benaderingen vragen om volledige narcose.

Na de operatie

Na de galblaasverwijdering brengen de anesthesiemedewerkers u naar de uitslaapkamer, waar u rustig kunt ontwaken. Als u voldoende hersteld bent, zullen de verpleegkundigen u weer naar de verpleegafdeling brengen. Direct na de operatie kan misselijkheid optreden, hiervoor krijgt u medicijnen toegediend. Daarnaast zullen de verpleegkundigen een infuus gebruiken om voldoende vocht toe te dienen. Deze wordt verwijderd op het moment dat u zelf voldoende kan drinken.

In de eerste dagen na de operatie kan er pijn rond de wond optreden. Daarnaast kan u, als u een kijkoperatie heeft ondergaan, een vervelend gevoel in de schouder ervaren. Dit komt door de ingeblazen lucht tijdens de operatie. Om deze ongemakken te bestrijden krijgt u pijnstillers. Zodra u zich goed voelt, kunt u uw normale activiteiten weer hervatten. Dit is meestal binnen één à twee weken na de operatie.

Complicaties bij een galblaasverwijdering

Een galblaasverwijdering wordt over het algemeen als een veilige operatie beschouwd. Er zijn echter bepaalde complicaties die bij elke chirurgische ingreep kunnen optreden. Deze algemene complicaties zijn mogelijke nabloedingen, ontstekingen van de wond en veel minder voorkomend een longontsteking of trombose. Een zeer zeldzame, maar ernstige complicatie is een beschadiging van de galwegen. Deze complicatie komt gelukkig slechts bij een klein percentage van de operaties voor. In sommige gevallen kan dan een hersteloperatie noodzakelijk zijn.

Wachttijden galblaasverwijdering

De wachttijden voor de galblaasverwijdering vindt u hier. Deze staan onder het specialisme ‘’Chirurgie’’ en soort behandeling ‘’Galblaasverwijdering’’. Op WachttijdZorg.nl kunt u kiezen voor zowel ziekenhuizen als zelfstandige klinieken.

Galblaasverwijdering
Links de kijkoperatie, rechts de klassieke operatie