Disclaimer

Op het gebruik van deze website (WachttijdZorg.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

De wachttijden die worden weergegeven op WachttijdZorg.nl zijn rechtstreeks afkomstig van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) of onze partners. WachttijdZorg streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Deze informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. WachttijdZorg staat niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. WachttijdZorg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website. WachttijdZorg aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen WachttijdZorg en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

WachttijdZorg garandeert niet dat e-mails die aan WachttijdZorg worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met WachttijdZorg te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. WachttijdZorg heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. WachttijdZorg aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van WachttijdZorg zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat WachttijdZorg daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.